KẾ HOẠCH Tháng 8 - 2017

Thứ tư - 02/08/2017 12:14
KẾ HOẠCH Tháng 8 - 2017
Một số mốc thời gian quan trọng:
- 9/8/17: khối 10 tập trung: + 7h30 - 8h30: Sinh hoạt dưới cờ (Giám thị - chủ nhiệm) + 9h00 - 10h30: Sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp
- 10/8/17: khối 10 tập trung: + 7h30 - 8h30: Sinh hoạt dưới cờ (Giám thị - Đoàn thanh niên) + 9h00 - 10h30: Sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp
- 11/8/17: * Buổi sáng, khối 11, 12 tập trung + 7h30 - 8h30: Sinh hoạt dưới cờ (Giám thị - Đoàn thanh niên) + 9h00 - 10h30: Sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp
* Buổi chiều (13h30 - 17h00): Học tập chính trị đầu năm - Họp Hồi đồng sư phạm ; - Ngày 14/8/2017: Học sinh học theo TKB
I. Nhiệm vụ trọng tâm
- Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017-2018 về CSVC, phân công chuyên môn, phân công giáo viên chủ nhiệm, sắp xếp danh sách lớp, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận khác trong nhà trường
- Tổ chức tuần lễ đầu tiên dành cho học sinh toàn trường trước khi vào năm học mới
- Tổ chức Hội nghị GVCN
- Tham gia học tập chính trị đầu năm; đăng ký các tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân
- Triển khai dự thảo kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ, các bộ phận
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ, hoàn chỉnh kế hoạch năm học
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học (2017 - 2018), phân công chuyên môn, xếp TKB.
- Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học, họp tổ thống nhất nội dung (lưu ý kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém, các chuyên đề về tích hợp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động NCKH, giáo dục toàn diện, sinh hoạt chuyên đề, dạy tốt thao giảng, kiểm  tra đánh giá, thi đua khen thưởng ...)
2. Công tác chủ nhiệm
- Tổ trưởng chủ nhiệm và các KTCN xây dựng kế hoạch năm học của tổ; xây dựng và tổ chức chuyên đề về công tác chủ nhiệm đầu năm (lưu ý về tiêu chí thi đua giáo viên chủ nhiệm giỏi, tập thể lớp xuất sắc, các phong trào lớp tự quản, lớp sạch đẹp, sinh hoạt chuyên đề ...)
- Phối hợp với Đoàn thanh niên và tổ giám thị tổ chức tuần lễ đầu tiên dành cho học sinh toàn trường.
- Cùng Ban ngoại khóa, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt NGLL-HN và hoạt động ngoại khóa năm học 2017 - 2018.
- Chuẩn bị hồ sơ biểu mẫu gửi GVCN; cùng Đoàn TN, giám thị chuẩn bị khai giảng năm học mới.
3. Thiết bị - Bảo vệ - Phục vụ
- Rà soát, kiểm tra CSVC từng phòng học (60 phòng): bàn, ghế, quạt, đèn, loa, ti vi, rèm cửa, ổ khóa ..., khắc phục, sửa chữa bàn ghế đảm bảo tốt việc học tập cho học sinh (ghi nhận bằng văn bản).
- Cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Kiểm tra, sửa chữa các khu vực bị bong tróc gạch, vệ sinh tẩy trùng phòng học, hầm xe. Trang trí khẩu hiệu theo chủ đề năm học mới. Đề xuất mua các vật dụng phục vụ vệ sinh đầu năm ...
- Tham mưu, đề xuất và chuẩn bị các phòng nghỉ trưa cho học sinh: tổng vệ sinh các phòng nghỉ trưa, giặt giũ chiếu, gối, rèm cửa ...
- Xây dựng quy chế làm việc của tổ, lưu ý: giờ giấc, tác phong làm việc, công tác phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường
4. Giám thị -Y tế - Thư viện
- Xây dựng kế hoạch làm việc của từng bộ phận, lưu ý bổ sung quy chế làm việc, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của tổ. Phân công giám thị phụ trách lớp; hoàn chỉnh các loại hồ sơ sổ sách, các biểu mẫu; sắp xếp phòng làm việc
- Phối hợp với Đoàn TN, tổ chủ nhiệm tổ chức tốt hoạt động tuần lễ đầu tiên, tập trung giới thiệu về truyền thống nhà trường; nề nếp, tác phong; ý thức kỷ luật; tinh thần tự giác, tự quản; kịp thời nắm bắt  tình hình học sinh (nhất là học sinh khối 10).
- Phối hợp với Bảo vệ - Môi trường bố trí lại phòng học, bàn giao CSVC cho các lớp
5. Đoàn thanh niên
5.1. Đoàn trường - TLTN
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần lễ đầu tiên danh cho học sinh 3 khối, lưu ý nắm bắt học sinh khối 10 (năng khiếu văn nghệ, TDTT, Cảm tình Đoàn ...), tổ chức các tiết mục văn nghệ sinh hoạt chào đón học sinh đầu năm
- Cùng Ban NK- NGLL xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động năm học; lịch sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt NH-NGLL năm, học kỳ và từng tháng.
- Xây dựng lịch sinh hoạt CLB cho học sinh
- Chuẩn bị chương trình khai giảng năm học mới
- Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn lần 1; kết nạp Đoàn cho HS khối 10; rà soát trả hồ sơ Đoàn cho học sinh khối 12 năm học 2016 - 2017.
5.2. Chi đoàn giáo viên
- Phối hợp tổ chức hội nghị GVCN, triển khai chuyên hoạt động NCKH đến GVCN các lớp
- Phối hợp với các bộ phận khác tổ chức tuần lễ đầu tiên; trang trí bảng tin; tập dượt văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới - đón học sinh khối 10 ...
6. Công đoàn
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm; xây dựng kế hoạch Đại hội công đoàn; chuẩn bị văn kiện cho Hội nghị CB-CC năm học 2017 - 2018.
- Củng cố tổ công đoàn, xây dựng kế hoạch hoạt động tổ công Đoàn; phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua
7. Văn phòng - giáo vụ - tài vụ
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm và hàng tuần; thực hiện quy định công khai tài chính;  phối hợp BCHCĐ rà soát bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017; Đề xuất mua sắm cơ sở vật chất phụ vụ năm học mới;
- Kiểm tra hồ sơ học vụ: học bạ các lớp (có ghi nhận); sắp xếp hồ sơ năm học mới; thống kê tình hình học sinh đầu năm: đậu ĐH; chuyển đến, chuyển đi ...
- Báo cáo tình hình tài chính đầu năm học
III. Thời gian thực hiện
- Ngày 22/7/2017: Họp liên tịch mở rộng, triển khai dự thảo phân công năm học mới
- Từ 24/7 - 28/7/17: CB-GV-NV tham quan  học tập ở miền Bắc
- 31/7-5/8/2017: Hoàn chỉnh phân công, xếp lớp, phân công GVCN. Sắp xếp bố trí sơ đồ phòng học
- 7/8/2017: + Học sinh lên trường xem danh sách và lịch hoạt động (có thể xem lịch hoạt động trên website của trường)
                    +  Từ 8h00 - 9h00: Họp cấp ủy
+ 9h00 - 11h00: Họp chi bộ
- 8/8/2017: Hội nghị Giáo viên chủ nhiệm (từ 8h00 - 11h00): Thành phần: Ban lãnh đạo, GVCN, giám thị, BCH Chi đoàn, TLTN, Ban NK-HN.
- 9/8/17: khối 10 tập trung
+ 7h30 - 8h30: Sinh hoạt dưới cờ (Giám thị - chủ nhiệm)
+ 9h00 - 10h30: Sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp
- 10/8/17: khối 10 tập trung
+ 7h30 - 8h30: Sinh hoạt dưới cờ (Giám thị - Đoàn thanh niên)
+ 9h00 - 10h30: Sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp
- 11/8/17:
* Buổi sáng, khối 11, 12 tập trung
+ 7h30 - 8h30: Sinh hoạt dưới cờ (Giám thị - Đoàn thanh niên)
+ 9h00 - 10h30: Sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp
* Buổi chiều (13h30 - 17h00): Học tập chính trị đầu năm - Họp Hồi đồng sư phạm
- Ngày 14/8/2017: Học sinh học theo TKB
- Từ 14/8 - 26/8/2017: Các tổ họp chuyên môn đầu năm, hoàn chỉnh kế hoạch tổ; hạn cuối gửi kế hoạch tổ 28/8/2017 (nơi nhận cô Dinh - VP)
          Trên đây là kế hoạch tháng 8/2017, đề nghị các cá nhân và tập thể có liên quan nghiêm túc thực hiện.
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
   Phạm Văn Cường
                                                

 

Nguồn tin: Văn thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây